گذاشته Scrims سازنده و تامین کننده

تیم ما

کارخانه و کارگاه آموزشی ما:

85611121476304030
595359121444678821
798724045068260086

دفتر و بچه های ما در شانگهای:

0703170050
81212141128
0810133247

شرکای تعاونی ما:

0529
810133400
133403
135442


واتساپ چت آنلاین!