ដាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ Scrims

ក្រុមការងាររបស់យើង

រោងចក្រនិងសិក្ខាសាលារបស់យើង:

85611121476304030
595359121444678821
798724045068260086

ការិយាល័យនិងបុរសរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ាងហៃ:

0703170050
81212141128
0810133247

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង:

0529
810133400
133403
135442


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!